FANDOM


Koordinatlar, bir gezegenin evren içindeki yerini belirten sayılar grubudur. [A:BBB:CC] yapısındadırlar. Burada A, gezegenin bulunduğu galaksiyi, BBB güneş sistemini, CC de güneş sistemi içindeki pozisyonunu (slot) ifade eder. Evren içindeki bir koordinatı birden fazla gezegen paylaşamaz, koordinatlar oyuncuya değil, gezegene mahsustur.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.